Cài đặt homebrew trên mac

Homebrew là một hệ thống quản lý gói phần mềm miễn phí và nguồn mở, giúp đơn giản hóa việc cài đặt phần mềm trên hệ điều hành macOS và Linux của Apple. Tên này nhằm gợi ý tưởng xây dựng phần mềm trên máy Mac tùy theo sở thích của người dùng

Câu lệnh cài đặt homebrew

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

Như các bạn đã biết, MacOSX thừa kế nhân từ Unix. Unix và Linux lại là họ hàng rất gần gũi. Các phần mềm, ứng dụng mã nguồn mở, nếu biên dịch chạy được trên Linux thì cũng sẽ port sang Unix rất dễ dàng. Tương tự phần mềm đó cũng có thể port sang MacOSX. Tuy nhiên Apple không muốn lập trình viên can thiệp quá nhiều vào hệ điều hành vốn chỉ thiết kế cho người dùng cuối, thiết kế đồ hoạ….Trong giới lập trình viên, MacOSX lại quá phổ biến vì nó là hệ điều hành thân thiện, hiệu quả và có thể trở thành một Unix box thực thụ khi cần. Homebrew là mảnh ghép hoàn hảo biến MacOSX thành một Unix box.

Homebrew giúp cài thêm các phần mềm, thư viện có trong Linux, Unix nhưng lại không sẵn cài trong MacOSX. Thực tế nếu phần mềm có mã nguồn mở, lập trình viên có thể tải về. Sau đó biên dịch -> cài đặt .configure, .make và .make install.
chưa kể sẽ phải cấu hình môi trường thì phần mềm mới có thể chạy được. Homebrew được viết bằng Ruby ngôn ngữ kịch bản, được bổ xung thêm nhiều lệnh để đơn giản tối đa việc cấu hình, biên dịch, cài đặt, thiết lập môi trường cho một ứng dụng chạy trơn chu.

Có thể bạn quan tâm  Lux 1.3

Cài đặt
Bật terminal lên gõ
ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.github.com/mxcl/homebrew/go)”

Sử dụng
brew home //mở trang chủ HomeBrew
brew list //hiện thỉ các brew đã cài đặt
brew search //hiện thỉ tất cả các brew hiện có trong kho brew
brew search XYZ //tìm một brew có tên XYZ
brew info XYZ //hiện thêm thông tin brew có tên là XYZ

brew install XYZ //cài đặt brew có tên XYZ, phiên bản ổn định
brew install –devel XYZ //cài đặt brew bản đang phát triển, nhiều tính năng hơn nhưng có thể không ổn định. Lưu ý cần chạy brew info XYZ trước để kiểm tra version của brew

brew uninstall XYZ //gỡ bỏ

brew update //cập nhật công thức brew và chính homebrew
brew outdated //hiển thị những brew đã bị lỗi thời
brew upgrade//tải bản mới nhất của các brew về và cài đặt
Ví dụ thực tế
brew search nodejs
brew info nodejs
brew install nodejs
//Hoặc
brew install –deven nodejs //cài bản đang phát triển

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Share

You may also like...

Trả lời

Pin It on Pinterest