Download Xcode 6 7 8 9 10 11 trực tiếp từ Apple Development Download

Bạn có thể tìm thấy DMG hoặc XIP cho Xcode và các công cụ phát triển khác

tại https://developer.apple.com/download/more/ (requires Apple ID to login).

Bạn phải đăng nhập trước khi  download link dưới đây, link khác sẽ cập nhật sau

* Bản mới nhất trên đầu

Xcode 11

Xcode 10

  • 10.3 (Requires macOS 10.14.3 or later)
  • 10.2.1 (Requires macOS 10.14.3 or later)
  • 10.1 (Last version supporting macOS 10.13.6 High Sierra)
  • 10 (Subsequent versions were unsupported for iTunes Connect from March 2019)

Xcode 9

Xcode 8

Xcode 7

Xcode 6

Even Older Versions (unsupported for iTunes Connect)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Có thể bạn quan tâm  Cài đặt openssl trên Mac OSX
Share

You may also like...

Trả lời

Pin It on Pinterest